logo


Administration

HuMo-gen status
Person5.6.40
DatabasDatabasanslutning saknas! För att ansluta MySQL databasen mot HuMo-gen, fyll i dessa inställningar:
DatabasinställningarDatabasvärdeExempel för webhotellExempel för XAMPP
Databas hostlocalhostlocalhost
Databas användarnamndatabase_usernameroot
Databas lösenorddatabase_password
Databas namndatabase_namehumo-gen
Installera även databasen på en lokal PC JA, installera även databasNEJJA
Spara inställningar och anslut mot databas

Sometimes it's needed to add these lines to a /php.ini and admin/php.ini files to activate the PDO driver:
extension=pdo.so
extension=pdo_sqlite.so
extension=pdo_mysql.so